Składki

W związku ze zbliżającym się Walnym Zgromadzeniem członków SMON, prosimy o uregulowanie zaległych składek członkowskich i wpisowego. Wpłat należy dokonać do 05.04.2014r. (nr konta  69 1020 1811 0000 0402 0215 2437) ponieważ brak aktualnych wpłat będzie skutkował skreśleniem z listy członków Stowarzyszenia. Osoby rezygnujące z przynależności do SMON proszone są o zwrot legitymacji oraz o pisemne oświadczenie o wystąpieniu ze stowarzyszenia.

Zarząd SMON.